Luftkniv og solbatteri vådt udstyr med samme

2023-03-23

Luftkniv og solbatteri vådt udstyr med samme

AbstraktAfsløret er en luftkniv og solbatteri vådt udstyr med samme. Luftkniven omfatter en luftknivssprederplade, en luftknivporeplade og en luftknivsplade. En frontluftknivfikseringsblok og en bagluftknivfikseringsblok er svejset til et luftindtag på henholdsvis en venstre sidevæg og en højre sidevæg på luftknivens spredeplade på luftkniven, og luftkniven monteres mellem en front. vægplade og en bagvægsplade af solcellebatteriets våde udstyr gennem en løs samling svejset på den forreste luftknivs fikseringsblok, den bagerste luftknivs fikseringsblok og en luftknivstøtteblok svejset på bagvægspladen på solbatteriets våde udstyr . Luftkniven og solbatterivådudstyret med samme har de fordele, at luftkniven er ensartet i luftudsugningen og fin i trykudholdenhed, og solbatterivådudstyret med luftkniven har høj arbejdseffektivitet og god kvalitet af solbatterier produceret af solbatteriet vådt udstyr med luftkniven.