Hvad er justeringsmetoderne for luftkniv?

2023-03-23


Hvad er justeringsmetoderne for luftkniv?

Før fortalte jeg dig om noget principielt udstyr og installation af luftkniven, men nogle brugere har nye spørgsmål for nylig. De er nysgerrige på luftknivens formidlingsmetoder. Apropos det, så er det også normalt. Luftknivens position kan jo ikke være uændret for evigt. Nogle producenter for at kunne sætte i deres ønskede position eller Vinkel er at ville sætte gennem deres egen formidling. Hvad er mæglingsmetoderne om luftkniv? Luftknivsproducenten har opnået følgende point:

Vinkel på luftkniv og afstand fra glas

1. Lås først skruen til justering af luftknivens højde, løsn møtrikken til justering af vinklen på begge sider af luftkniven, og sæt vinkelmåleren på luftkniven for at justere den.

2. Upair kniv: 58°/122°, downair kniv: 120°/60°, afstand mellem upair og downair kniv og glas

3. Juster vinklen og lås møtrikkerne på begge sider, løsn møtrikkerne for at justere højden på de øvre og nedre blade, og sæt glasset med en tykkelse på 0,33 mm på de øvre og nedre blade.

4. Luftkniv 5 mm fra glasset,—luftkniv 4 mm fra glasset

Ovenstående punkter er formidlingsmetoden for luftkniv opsummeret af Qixing Source-maskineri. Jeg håber, det kan hjælpe brugere og virksomheder i nød. Den cirkulære luftkniv